Vineri, 06 Mai 2016 13:32

Program de formare „Utilizarea avansata a instrumentelor TIC” – grupele 4 si 5

În perioada februarie – aprilie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru 2 grupe de formabili.
Grupele de formabili au fost constituite din 49 cursanți, cadre didactice și personal didactic auxiliar  din școlile tulcene.
Programul a fost structurat pe două module: „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare” și „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional”, urmărindu-se  dezvoltarea de competențe, cum ar fi:
-    Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică;
-    Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare si documentare multiple;
-    Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice;
-    Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă.


Formator: Ivan Alexandra Mara, informatician Casa Corpului Didactic Tulcea

Citit 345 ori