Luni, 14 Decembrie 2015 14:45

Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

În luna noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat  Programul de perfecționare a  metodiștilor I.S.J., curs gratuit avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 25 de ore.
Cele 4 grupe de formabili au fost constituite din cadrele didactice selectate în corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în anul școlar 2015-2016.
Calendarul activităților programului de fomare a cuprins următoarele module:
Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare (O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011). Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape;
 Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră;
Proiectarea, conducerea și evaluarea actului didactic. Particularități specifice disciplinei de predare;
Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații;
Deontologie și comunicare în inspecția școlară.
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind:
-cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor specifice privind desfăşurarea inspecţiei şcolare de specialitate;
- transpunerea în practică a teoriei subsumate inspecţiei şcolare;
- utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, desfășurării și evaluării unui demers didactic eficient;
- asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu  particularităţile specifice domeniului;
- respectarea principiilor de etică profesională prin adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat şi metodist.

Formatori:
-    Prof. Ranciu Miora - inspector școlar general adjunct, I.S.J. Tulcea;
-    Prof. Petrov Daniela – inspector școlar, I.S.J. Tulcea;
-    Prof. Ocneanu Lisabeta- inspector școlar, I.S.J. Tulcea;
-    Prof. Mincu Steliana- inspector școlar, I.S.J. Tulcea;
-    Prof. Suciu Maria- inspector școlar,  I.S.J. Tulcea.

Coordonatori program: – Prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea
                                      – Prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea

Citit 432 ori