Marți, 20 Decembrie 2016 17:15

Program de perfectionare a metodistilor ISJ, locatie Colegiul "Brad Segal" Tulcea

În luna decembrie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat "Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.", avizat M.E.N.C.Ș. cu durata de 16 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadrele didactice selectate în corpul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2016-2017 care nu au parcurs anterior acest program de formare.
Calendarul activităților fomare a cuprins următoarele module:
Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare. Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape;
Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră;
Proiectarea, conducerea și evaluarea actului didactic. Particularități specifice disciplinei de predare;
Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații;
Deontologie și comunicare în inspecția școlară.
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind:
-cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor specifice privind desfăşurarea inspecţiei şcolare de specialitate;
- transpunerea în practică a teoriei subsumate inspecţiei şcolare;
- utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, desfășurării și evaluării unui demers didactic eficient;
- asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu particularităţile specifice domeniului;
- respectarea principiilor de etică profesională prin adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat şi metodist.

Formatori:
Prof. Petrov Daniela – inspector școlar, I.S.J. Tulcea;
Prof. Tărcatu Zinaida- inspector școlar, I.S.J. Tulcea;

Responsabil program: prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea

Citit 315 ori