Luni, 14 Decembrie 2015 14:49

Program de perfecționare pentru inspectori școlari

În luna noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat  Programul de perfecționare pentru inspectori școlari, curs gratuit avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din 19 inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea  și 2 profesori metodiști din echipa Casei Corpului Didactic Tulcea.
Calendarul activităților programului de fomare a cuprins modulele: ”Structura si functiile inspectoratului scolar – abordare sintetica” , ”Profilul actual al inspectorului școlar”, ”Inspecția școlară - legislație specifică, metodologie”, ”Tipuri de inspectie, documente specifice”, ”Comunicare și deontologie profesională în inspecția școlară”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
- cunoașterea legislației în domeniu și a documentelor specifice privind desfăşurarea inspecţiei şcolare de specialitate;
 - îndrumarea şi controlul în desfăşurarea inspecţiei şcolare, a activităților de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice;
- aplicarea principiilor de etică profesională prin adoptarea unui comportament adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat şi inspectorul școlar;
- realizarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu  particularităţile specifice domeniului.

Formator: Prof. Ranciu Mioara - inspector școlar general adjunct, I.S.J. Tulcea

Coordonator program: – Prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea

Citit 551 ori