Marți, 20 Decembrie 2016 17:08

Program pentru pregatirea debutantilor la examenul national de acordare a definitivarii in invatamant, locatie Colegiul "Brad Segal" Tulcea

În luna decembrie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat Programul pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ, avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 ore.
Grupa de formabili au fost constituită din cadre didactice debutante înscrise la examenul național de acordare a definitivării în învățământ, sesiunea 2017. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:    
Curriculum și proiectare școlară, Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/ Forme de organizare  a procesului  de învățământ, Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii  în instruirea școlară, Elemente de psihopedagogie școlară.
Cursul a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modul de abordare a conținuturilor de către formatori, tratarea tematicilor prin exemple relevante și variate și   activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul consolidării competențelor privind cunoașterea, înțelegerea și utilizarea operațională adecvată a concepetelor pedagogice și psiho-pedagogice.

Formatori:
Ranciu Mioara – inspector școlar general adjunct, I.S.J. Tulcea;
Bumbac Carmen Gabriela – director, Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea;
Chistrugă Valea – profesor pentru învățământ primar, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea;

Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea

Citit 199 ori