Vineri, 10 Mai 2013 03:00

Programul de formare "Coordonate ale unui nou cadru de referinta al curricumului national", furnizor Centrul National de Evaluare si Examinare

În perioada 1-30 aprilie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea a coordonat și monitorizat programul de formare “Coordonate ale unui nou cadru de referință al curricumului național”, desfășurat în cadrul Proiectului “Cadru de referință al curriculumului național pentru învățământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, POSDRU/55/1.1/S/25088, furnizor Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Programul de formare acreditat de Ministerul Educației Naționale cu 15 credite profesionale transferabile a vizat abilitarea metodologică a cadrelor didactice pentru a proiecta, implementa și evalua Curriculumul Național: planuri-cadru de învățământ, programe școlare, manuale școlare, din perspectiva noului Cadru de Referință.

În cele 3 serii de formare organizate la nivelul județului Tulcea au participat 225 de cadre didactice din mediul rural și urban.

În sesiunile de formare față-în-față, cursanții au fost familiarizați cu aspectele conceptuale și metodologice ale Curriculumului Național, iar în cadrul sesiunilor de curs on-line, accesul la la platforma de e-learning a proiectului le-a permis participanților să studieze suportul de curs structurat pe trei module:

1. Cadrul de referință – concepte și elemente de noutate;

2. Curriculumul național – elemente de proiectare, implementare și evaluare;

3. Programa școlară – aspecte metodologice privind proiectarea, implementarea și evaluarea.

Formabilii au apreciat noutatea și relevanța conținuturilor studiate, considerându-le utile în activitatea didactică din prisma noilor abordări pe care le aduce Cadrul de Referință al Curricumului Național pentru învățământul preuniversitar.

Programul de formare s-a desfășurat la nivel național și a răspuns nevoilor de formare ale personalului didactic în domeniul proiectării, monitorizării și evaluării curriculare, în vederea asumării noului Cadru de Referință. Profesionalismul formatorilor prof. Botea Viorel, prof. Doroftei Simona și prof. Giurcă Mihaela a contribuit la atingerea obiectivelor proiectului.

Echipa C.C.D. Tulcea mulțumește conducerii Colegiului ”Brad Segal”, dnei. Director Filipescu Irina, pentru sprijinul acordat în organizarea acestui program de formare pentru cadrele didactice din județul Tulcea.

Citit 1654 ori