Luni, 10 Februarie 2014 17:10

Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J. Tulcea – grupa 1

În perioada 29 noiembrie - 8 decembrie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Programul de perfecționare a ametodiștilor I.S.J.”, program gratuit, avizat M.E.N. cu durata de 25 de ore.

Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice selectate în corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în specialitatea: Istorie, Socio-Umane, Învățământ Special, Geografie, Religie, Arte, Educație Fizică, Dirigenție, Consiliere și Orientare, Activități Educative și Extrașcolare.

Calendarul activităților programului de fomare a cuprins următoarele module:

  1. Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare (O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011). Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape;
  2. Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră;
  3. Proiectarea, conducerea și evaluarea actului didactic. Particularități specifice disciplinei de predare;
  4. Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații;
  5. Deontologie și comunicare în inspecția școlară.

Formator – prof. Coriu Liliana – inspector școlar discipline socio-umane;

Coordonator program – prof. Cherciu Cristina - profesor metodist C.C.D. Tulcea.

Citit 850 ori