Joi, 20 Noiembrie 2014 10:27

Program de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învăţământul primar”

În luna noiembrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învăţământul primar”, cu durata de 24 ore, avizat de M.E.N.

În cadrul sesiunilor de formare doamna inspector şcolar pentru învăţământul primar, prof. Mioara Ranciu au participat 58 cursanți, cadre didactice care predau  la clasele pregătitoare/ clasele I/ clasele a II-a în anul şcolar 2014-2015. Calendarul activităților sesiunilor de formare a cuprins următoarele module:

  • Modul  I Curriculum învăţământ primar şi formarea competenţelor cheie
  • Modul II Construcţia curriculumului în viziune interdisciplinară
  • Modul III Demersuri de proiectare
  • Modul IV Managementul clasei

Cursul a avut ca obiectiv creşterea nivelului de formare continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin introducerea unor domenii de formare de actualitate, cum ar fi: susţinerea formării competenţelor cheie la elevii din ciclul primar, organizarea interdisciplinară a situaţiilor de învatare, tehnici de învaţare integrată, educaţia în spiritul dezvoltării durabile, promovarea egalităţii de şanse în educaţie.

Formator:

Prof. Ranciu Mioara- inspector școlar I.S.J.Tulcea;
Responsabil: Drăghici Tanţa, profesor metodist C.C.D. Tulcea

Citit 496 ori